Principals Projectes Realitzats

Tradició i innovació

RG Civil Engineering és una empresa tecnològica que té per objecte potenciar la innovació en el sector de l’enginyeria civil, les infraestructures i l’energia.

Partim del factor diferencial que constitueix sempre el capital humà en tota empresa humana, doncs són les persones concretes les qui disposen de les eines, el criteri i la visió necessàries per a donar resposta als desafiaments tecnològics del present així com als reptes que la societat planteja per al futur. Estimem que el factor personal i los valors que d’ell se’n deriven són els elements decisius per a garantir l’èxit de tota iniciativa.

Estudiem la solució adequada per a cada cas partint de les particularitats que el condicionen, en un sector en el que necessàriament cada projecte constitueix un prototip, específicament dissenyat tenint en compte la seva idiosincràsia i la integració mediambiental, social i estètica del mateix.

Les persones de l’equip d’RG Civil Engineering estimems convenient posar l’ampli bagatge i experiència acumulada al servei de la societat i de l’home, d’acord amb les demandes socials i necessitats presents de les persones i les empreses, inspirats per el lema que el matemàtic i professor de l’escola de negocis de la Universitat de Harvard, Howard Stevenson, sintetitzà en l’eloqüent expressió “Live the ripple”.

Cal esmentar que el sector de l’Enginyeria Civil a Espanya tradicionalment ha gaudit d’alt prestigi per el seu altíssim nivell d’exigència i per l’esperit crític i creatiu dels seus egressats, amb Escoles com les de Barcelona, Madrid i Santander entre les millors i més avançades del món, i que ja des dels seus inicis donà figures trasdendentals com les d’Ildefons Cerdà, Eduard Saavedra, José Echegaray, Eduardo Torroja, Leonardo Torres Quevedo, o més recentement eminents personalitats com les de Victoriano Muñoz Homs o Carlos Fernández Casado.