Estructures i transport, aigua i energia, urbanisme

L’equip d’RG Civil Engineering desenvolupa projectes d’enginyeria en els següents àmbits:

  • Estructures i Transport: carreteres, línies ferroviàries, transport marítim i aeri, disseny de logística, disseny de ponts i càlcul d’estructures.
  • Infraestructures Hidràuliques i Energètiques: xarxes d’abastiment i sanejament, estacions depuradores, dessalinitzadores, col·lectors, projectes de regadiu, enginyeria marítima, energies renovables.
  • Planificació Urbanística: projectes d’urbanització residencial i industrial, estudis regionals, planificació urbanística, disseny urbà.

En la mateixa línia realitzem projectes que es poden inscriure en les zones frontereres entre l’àmbit tradicional de l’enginyeria civil i altres disciplines científiques i humanístiques, una unió d’esforços que estimem oportuna i més convenient que mai pera a donar una adequada resposta multidisciplinar als complexos desafiaments que la societat té plantejats en el present i de cara al futur.