Innovació tecnològica, internacionalització, anàlisi d’inversions

A RG desenvolupem serveis de consultoria estratègica per a facilitar i orientar la presa de decisions a les empreses del camp de les infraestructures i l’energia.

  • Innovació Tecnològica: transfèrencia tecnològica, know-how, implementació de solucions de tecnologia avançada.
  • Internacionalització: estudis  d’estratègia corporativa per a potenciar la internacionalització i consolidació de les companyies a l’exterior, plans estratègics, seguiment de la planificació.
  • Anàlisi d’inversions: estudis tècnics i financier/comptables de viabilitat, dissenyo de plans d’actuació, seguiment de les inversions.

Així mateix realitzem estudis particularitzats per al cas de cada companyia i cada repte que aquestes afronten en el camp de la presa de decisions, mitjançant la implementació d’un rigorós sistema integral de presa de decisions i anàlisi multicriteri.