RG Civil Engineering és una empresa de consultoria en l’àmbit de l’enginyeria civil, amb seu a barcelona. El nostre camp d’actuació se centra en el disseny de projectes d’ enginyeria civil i en la redacció d’estudis de consultoria estratègica per empreses del sector de la construcció i gestió d’infraestructures.
Projectes d’enginyeria civil

Estudis de consultoria estratègica