Consultoria en enginyeria civil

RG Civil Engineering és una empresa de consultoria en l’àmbit de l’enginyeria civil, amb seu a Barcelona. El nostre camp d’actuació se centra en el disseny de projectes d’enginyeria civil i en la redacció d’estudis de consultoria estratègica per empreses del sector de la construcció i gestió dinfraestructures.

El nostre equip desenvolupa el seu comès per donar resposta a les necessitats que tenen les respectives administracions i empreses i que es deriven dels profunds canvis estructurals, econòmics i socials que es dónen a la nostra societat i que demanden, per a satisfer adequadament les necessitats dels ciutadans, una intensificació en els processos d’internacionalització, diversificació i innovació tecnològica.

Ens proposem potenciar el paper dinamitzador que tenen les infraestructures de vanguàrdia en el desenvolupament econòmic i humà de tota societat.